Thứ Sáu, 22 Tháng Một, 2021

Bài vết mới

Tác giả:

Tạp chí điện tử Thông tin và Truyền thông

Công nghệ nhận diện khi dùng khẩu trang đầu tiên của người Việt

Viện nghiên cứu trí tuệ Nhân tạo VinAI Research (thuộc tập đoàn Vingroup) công bố đã nghiên cứu thành công công nghệ nhận diện...

Latest Posts