Thứ Hai, 12 Tháng Tư, 2021

Bảo Hà lạc vào xứ sở thần tiên, hoá công chúa trong thiết kế của NTK Nguyễn Minh Công