Thứ Tư, 28 Tháng Bảy, 2021

“Cô Tiên” trở lại sân khấu với vai trò ca sĩ trong sự kiện từ thiện “Hướng về Miền Trung”