Thứ Tư, 28 Tháng Bảy, 2021

Covid-19 ập đến, dù doanh thu giảm đến 90% nhưng Hồng Lam không sa thải nhân viên, bền bỉ vượt qua khó khăn, khai trương chi nhánh mới với nhiều sản phẩm mới