Thứ Sáu, 10 Tháng Chín, 2021

Diễm My 9X mở rộng hợp tác kinh doanh, đồng sở hữu thương hiệu PERFECT ONE Rose Gel của Nhật Bản tại Việt Nam