Chủ Nhật, Tháng Chín 27, 2020
Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, 2020

Sitemap

Xúc Tiến Thương Mại

94.000 tỷ đồng được ký kết tại Hội nghị Xúc tiến đấu tư tỉnh...

 - Tại Hội nghị, UBND tỉnh Hòa Bình đã trao Quyết định chủ trương đầu tư cho 09 nhà đầu tư, thực hiện 09 dự án và ký Bản ghi nhớ đầu tư với 15 nhà đầu tư, thực hiện 19 dự án trên địa bàn tỉnh. Ngày...

tin mới cập nhật

Bạn đọc quan tâm