Thứ Năm, 29 Tháng Bảy, 2021

Lộng lẫy 1.000 mẫu áo dài di sản được trình diễn tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám