Thứ Ba, 3 Tháng Tám, 2021

Máy thở Vingroup được Bộ Y tế cấp số lưu hành, chính thức được sản xuất đại trà