‘Na Tra: Ma đồng giáng thế’ bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất

Sáng 17/10, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh đã công bố những phim hoạt hình hay nhất có tên trong bản danh sách giải Oscar lần 92.

Tổng cộng có 32 bộ phim bước đầu được thông qua, trong đó có Na Tra: Ma đồng giáng thế, Bạch xà: Duyên khởi.

Số lượng phim hoạt hình năm nay được xếp trong danh sách phim hoạt hình hay nhất đã phá vỡ kỷ lục của năm 2016 chỉ với 27 bộ phim, tin chắc sau đó không lâu thì Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh tiếp tục công bố danh sách ngắn cuối cùng và chỉ có khoảng 10 phim đổ lại.

Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 0
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 1

Theo truyền thông nước ngoài, giải thưởng Oscar đã chính thức công bố longlist của “phim hoạt hình hay nhất” và hiện tại có 32 phim thành công đứng trong danh sách. Và phim điện ảnh hoạt hình Trung Quốc như Na Tra: Ma đồng giáng thế, Bạch xà: Duyên khởi cùng các phim hoạt hình khác như Nữ hoàng băng giá 2, Toy story 4, Abominable, The Addams Family, The Angry Birds Movie 2, Another Day of Life, Away, Buñuel in the Labyrinth of the, Turtles, Children of the Sea, Dilili in Paris, Frozen II, Funan, Genndy Tartakovsky’s ‘Primal’ – Tales of Savagery, How to Train, Your Dragon: The Hidden World, I Lost My Body, Klaus, The Last Fiction,…

Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 2
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 3
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 4
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 5
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 6
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 7
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 8
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 9
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 10
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 11
Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 12

Được biết, danh sách phim hoạt hình hay nhất (shortlist) sẽ được công bố vào ngày 13/1 năm sau và sẽ trao tặng giải thương vào ngày 9/2.

Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 13

Tính đến ngày 16/10, Na Tra: Ma đồng giáng thế đã có doanh thu phòng vé đạt 4,971.3 tỷ NDT và hiện tại đứng ở vị trí á quân trong bảng xếp hạng phòng vé tại nước mình.

Na Tra: Ma đồng giáng thế bước đầu thành công tiến vào giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất ảnh 14