Thứ Tư, 14 Tháng Tư, 2021

Người đầu tiên mua được iPhone 12 trên thế giới: Xếp hàng từ 11 rưỡi đêm, mua liền hai máy