Thứ Bảy, 11 Tháng Chín, 2021

Rapper BINZ, MC Khánh Ly, Jun Phạm “đại náo” Gala NIMO TV