Chủ Nhật, 12 Tháng Chín, 2021

“Tết Sài Gòn – Lan tỏa tình thân” – YBA Sài Gòn nhìn lại 2020 và chào đón 2021